Programma

“Persoonlijke invloed op gezond en energiek voelen”

et|icon_check_alt|

Opzet

De leefstijlcoaching van Humension bestaat uit 5 groepssessie van 2 uur en 2 individuele sessies van een uur. De totale doorlooptijd is 13 weken.

et|icon_check_alt|

Inhoud

De deelnemer brengt zijn/haar persoonlijke situatie in kaart en maakt de veranderingswensen concreet. Vervolgens leert de deelnemer hoe hij/zij die verandering zelfstandig en blijvend kan bereiken in het dagelijks leven.

et|icon_check_alt|

Doelen vastgelegd in eigen werkboek

Om persoonlijke leerdoelen te borgen leggen deelnemers deze vast in een persoonlijk werkboek, die zij na de coaching kunnen blijven raadplegen. Hierin liggen ook actie-plannen voor moeilijke momenten vast en coping-plannen voor de toekomst. 

Groepssessies 

 1. Elke deelnemer brengt zijn of haar eigen voedingspatronen in kaart en zoekt naar mogelijkheden voor verbetering
 2. Deelnemers zoeken naar mogelijkheden om meer beweging in hun dagelijkse leven in te bouwen
 3. Deelnemers onderzoeken hun eigen work-life balance 
 4. Deelnemers brengen belemmerende overtuigingen in kaart en veranderen die in ondersteunende overtuigingen en bijbehorend gedrag
 5. Evaluatie van vitaliteit, anticiperen op terugval door het maken van coping plannen

Individuele sessie

 1. Voedingsadvies op basis van de ingevulde “Eetmeter”
 2. Begeleiding bij het veranderingsproces

 

Vooraf (1 week voor eerste sessie) en achteraf (1 week na laatste sessie) zal een vitaliteitsscan plaatsvinden.

Waar ligt de focus? 

 • Praktisch 
 • Groeps- in individuele sessies 
 • Holistische uitgangpunten, verbanden tussen gewoonten en gedrag bekeken
 • Vergroten van zelfsturend vermogen 
 • Zoeken naar oplossingen 
 • Medewerker bepaalt
 • Lange termijn effect: leren hoe nieuw gedrag kan worden aangeleerd 
 • Motiverende werking van het groepsverband
 • Individueel gericht en op maat door het persoonlijke werkboekje
 • Voor en nameting + effectrapport
 • Totale doorlooptijd 13 weken
Share This