Leefstijlcoaching

b3lineicon|b3icon-heart-care||Heart Care

Leefstijlcoaching

Leefstijl gaat over gedrag dat invloed heeft op gezondheid of op gezondheidsproblemen. Het heeft betrekking op voeding, bewegingroken en alcoholgebruik. Maar ook op een gezonde werk-privé balans en de balans tussen moeten en willen. 

Een Leefstijlcoach helpt medewerkers om helder te krijgen wat zij belangrijk vinden en hoe dit om te zetten in gedrag. Zij krijgen inzicht in gewoontes en belemmerende overtuigingen en handvatten om deze te doorbreken. Medewerkers kiezen daarbij hun eigen doelstellingen.  

Humension Leefstijlcoaching maakt gebruik van bewezen gedragsveranderingstechnieken, om daarmee mensen en organisaties te ondersteunen. Lees meer over visie en werkwijze

Humension’s leefstijlcoaching is gericht op duurzaam verbeterde inzetbaarheid van medewerkers

fas|fa-people-carry|

Aanpak met een blijvend effect op de vitaliteit

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor vitale medewerkers leidt tot 5% verhoging in productiviteit en een 15% daling van het verzuim. Het levert voor de werkgever daarom direct een financieel voordeel op. Elke euro die een werkgever besteedt aan de gezonde leefstijl van een medewerker levert 3 euro aan kostenbesparing op de ziekteverzuimkosten op.

Bovendien zorgt aandacht voor vitaliteit voor een beter werkklimaat en minder verloop.

In het begrip ‘vitaliteit’ zijn drie kerndimensies te onderscheiden:

 • Energie: zich energiek voelen  
 • Motivatie:  doelen stellen in het leven en moeite doen om deze te behalen en 
 • Veerkracht:  het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan.  
b3lineicon|b3icon-controls||Controls

Eigen regie

Een Leefstijlcoach helpt gedrag van medewerkers blijvend te veranderen en zo hun vitaliteit te verbeteren. Daarbij is het van belang dat medewerkers op basis van vrijwilligheid deelnemen aan een leefstijl-veranderingsproces. Mensen weten zelf het beste wat ze nodig hebben om lekker in hun vel te zitten. Betrokkenheid en motivatie ontstaan door medewerkers zelf de regie te geven. Autonomie is daarbij een belangrijke voorwaarde. Humension begeleidt dit proces waarbij medewerkers gericht zijn op hun eigen effectiviteit. Alleen op basis van eigen doelen en intrinsieke motivatie geeft leefstijlverandering de gewenste resultaten. 

Het resultaat is een gezonde werk-privé balans, bewustwording en uitvoering van gezond gedrag, waarmee een duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt ondersteund en mensen zich gezond en energiek gaan voelen. 

et|icon_check_alt|

VOORWAARDEN VOOR GEDRAGSVERANDERING

 • Vrijwillige deelname door medewerkers  
 • Eigen regie 
 • Gevoel van noodzaak 
 • Willen, Kunnen, Redenen, Doen 
 • Open staan  
 • Vertrouwen  
 • Veilige omgeving  
 • Geen terugkoppeling naar werkgevers  
 • Autonomie  

De kracht terug in arbeidskracht

Particulieren kunnen ook zonder tussenkomst van een werkgever bij Humension terecht voor leefstijlcoaching. Lees meer 

Share This